Liên hệ

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

NGŨ CỐC CENA FOOD

105 Bùi Dương Lịch, P. Hưng Đông, TPVinh, Nghệ An

Điện thoại: 0977.346.069

Email: vn.cenafood@gmail.com

Facebook: Ngũ cốc CENA FOOD