Liên hệ

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

NGŨ CỐC CENA FOOD

Số 14C, ngõ 157 Lê Lợi, TPVinh, Nghệ An

Điện thoại: 0868.105.796

Email: vn.cenafood@gmail.com

Facebook: Ngũ cốc CENA FOOD